ปฏิทินวันหยุดของพรสินีเนอรสเซอรี่ ปีการศึกษา 2562     

วันที่/เดือน/ปี

วันสำคัญ/หยุดราชการ

หมายเหตุ

1 พฤษภาคม 2562

วันแรงงานแห่งชาติ

National Labor Day

ไม่หยุด

1/05/2019

9 พฤษภาคม 2562

วันพืชมงคล

Royal Ploughing Ceremony Day

 

9/05/2019

18 พฤษภาคม 2562

วันวิสาขบูชา

Visakha Bucha Day

 

18/05/2019

3 มิถุนายน 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

H.M. the Queen's Birthday

 

3/06/2019

16 กรกฎาคม 2562

วันอาสาฬบูชา

Asarnha Bucha Day

 

16/07/2019

17 กรกฎาคม 2562

วันเข้าพรรษา

Buddhist Lent Day

 

17/07/2019

28 กรกฎาคม 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

H.M. the King's Birthday

 

28/07/2019

12 สิงหาคม 2562

วันแม่แห่งชาติ

National Mother's Day

 

12/08/2019

13 ตุลาคม 2562

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

King Rama IX Memorial Day

 

13/10/2019

23 ตุลาคม 2562

วันปิยมหาราช

Chulalongkorn Memorial Day

 

23/10/2019

5 ธันวาคม 2562

วันพ่อแห่งชาติ

National Father's Day

 

5/12/2019

10 ธันวาคม 2562

วันรัฐธรรมนูญ

Constitution Day

 

10/12/2019

31 ธันวาคม 2562

วันสิ้นปี

New Year's Eve

 

31/12/2019

1 มกราคม 2563

วันขึ้นปีใหม่

New Year's Day

 

1/01/2020

8 กุมภาพันธ์ 2563

วันมาฆบูชา

Makha Bucha Day

 

8/02/2020

6 เมษายน 2563

วันจักรี

Chakri Memorial Day

 

6/04/2020

13-15 เมษายน 2563

วันสงกรานต์

Songkran Festival Day

 

13-15/04/2020

  

[ กลับหน้าหลัก ]