เกียรติประวัติของเนอร์ฯประวัติการก่อตั้งเนอรสเซอรี่กิจกรรมการเรียนรู้การรับสมัครแผนผังที่ตั้ง การเดินทางทำเนียบบุคลากรรวมกิจกรรมวันเกิดใน YouTubeการฝึกอบรมบุคลากร
ยินดีต้อนรับสู่พรสินีเนอรสเซอรี ปีการศึกษา 2563 เปิดรับเด็กใหม่อายุตั้งแต่ 2-3 ปี สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

 

 
 

 

 

 

 

 


เพลงที่เด็กๆ ร้องประจำแต่ละเดือน และ   ดาวน์โหลดเพลงเด็ก MP3

พรสินีเนอรสเซอรี ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

วิสัยทัศน์การจัดกิจกรรมในเนอรสเซอรี่

เกียรติประวัติและความภูมิใจ ของพรสินีเนอรสเซอรี่
บุคลากรศึกษาดูงาน ร.ร.ลำปลายมาศ (นอกกะลา)
สัมผัสบรรยากาศภายในเนอรสเซอรี่

Facebook ของพรสินี