การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูเด็ก

หน้า 1 2 3

วันที่ 21  กรกฎาคม  2555
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ การพัฒนาเด็ก คุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่ดี สื่อพัฒนาเด็ก การเล่านิทาน วิธีการเลี้ยงเด็กที่ถูกต้อง  ณ ห้องประชุมโรงแรม-รีสอร์ท เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 22-23 มกราคม 2554 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก คุณสมบัติของผู้ดูแลเด็ก กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก การเล่านิทานสำหรับเด็ก ณ อารยารีสอร์ท อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ

[ กลับหน้าหลัก ]