อ.พรสินี และบุคลากรศึกษาดูงาน ร.ร.ลำปลายมาศ(นอกกะลา)จ.บุรีรัมย์ เมื่อ 25 มิถุนายน 2555  

[ กลับหน้าหลัก ]