อาจารย์ พรสินี และบุคลากรทุกคนของพรสินีเนอรสเซอรี่ ยินดีเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านเสมือนลูกของเราเอง
 
น.ส.พรสินี ฤทธิปัญญา
ผู้รับใบอนุญาต พรสินีเนอรสเซอรี่
 
น.ส.นวพร บุญทศ
น.ส.สิริวรรณ หลำร่ำไป
น.ส.วิภาสิริ น้อยสำราญ
น.ส.จิดาภา ลาวงศ์
น.ส.ประชุมพร ปุริมะ
น.ส.โสรญา หัถพาทา
น.ส.ดวงกมล สามชูศรี
น.ส.อัญชลี หลำร่ำไป
น.ส.ลิลิณชิญา วิปรอด

[ กลับหน้าหลัก ]