การรับสมัคร (Admission)

หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร (Criteria for admission)
  1. อายุการรับสมัคร ตั้งแต่  2 - 3 ปี (Age of applicants start from 2 to 3 years old.)
  2. รับเด็กประเภท ไป-กลับ (Type of nursery : Day nursery)
  3. ผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง(Parents show applicant when they fill out the application form)

เอกสารการรับสมัคร (Documents for admission)

  1. ทะเบียนบ้าน ( สำเนา) (A copy of house registration)
  2. สูติบัตร  (สำเนา) (A copy of birth certificate)

การชำระค่าธรรมเนียม (Nursery fee)(คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

1.  ค่าธรรมเนียมเนอรสเซอรี่ (เก็บทุกต้นเดือน) Monthly nursery fee (pay within the first week of month)
2.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เก็บครั้งเดียว) (Admission charge)
3.  ค่าชุดเนอรสเซอรี่ (Nursery uniforms)                        
4.  ค่ากระเป๋าเนอรสเซอรี่ (Nursery trolley : Item 2-3-4, pay together)

การรับส่งเด็ก (Official time)

  1. ส่งเด็กเวลา  8.00 น.  – 9.00 น. (Open 8:00 a.m.)
  2. รับเด็กกลับบ้าน  16.00 น. – 17.00 น. (Close 5:00 p.m.)

สิ่งที่ต้องนำมา ( take from home)

  1. นมสำหรับเด็ก (milk for children )
  2. เสื้อผ้าสำรองวันละ 2-3 ชุด (2-3 spare clothes,)
  3. สบู่,แป้ง,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน (Soap, powder, tooth brush, toothpaste)
เปิดทำการสอนวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
( Saturday, Sunday and government holiday
: close)
[ กลับหน้าหลัก ] ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่